top of page
Tube Lights

הכינוס הקרוב של האגודה הישראלית לתאורה
17.10.2023

Leaves Shadow

האגודה הישראלית לתאורה היא גוף מקצועי העוסק בתחום המאור, בצורה מדעית ומקיפה. אנו עובדים עם הגורמים המקצועיים בתחומי ההנדסה, התעשייה והסביבה.

האגודה חוקרת ומנגישה ידע בתחום המאור, במגוון רחב של נושאים: תקינה ורגולציה, תכנון, טכנולוגיות חדשונת, השפעות סביבתיות ובריאותיות ועוד.  

Light and Shadow

האגודה פעילה בגיבוש מדיניות ורגולציה בתחומי המאור.

מנגישה מסמכי תקינה וניירות עמדה. 

White Sands

לאגודה מאגר מידע מקיף בנושאי בריאות, סביבה, טכנולוגיות ועוד. 

Light and Shadow

האגודה מקיימת מגוון פעילויות ואירועים:

כנסים, ימי עיון, קורסים.

bottom of page