top of page

בשיתוף עם שטייניץ-אלתם

18.06.2024

כמידי שנה, 

יתקיים בעין השופט, בין השעות 9:00 ל-15:00

הכינוס בעין השופט
של האגודה הישראלית לתאורה

Audience and Lecturer

בתוכנית: 

תאורה, אקולוגיה וזיהום אור

תאורה כאמצעי לתמיכה בתהליכי ריפוי בבתי חולים

possible ways for responsible lighting

עידכוני התקינה, הרגולציה וההנחיות: 

המפרט הכללי (פרק 08)

בניה ירוקה ת"י 5281

תאורת חירום ת"י 20, חלק 2-22

ועוד

ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום אך מחייבת הרשמה מראש

תוכנית הכנס:

התכנסות, רישום וכיבוד

09:00-10:00

דברי פתיחה

10:00-10:20

נשיא עין השופט מפעלי תאורה ומשנה למנכ"ל אלתם שטיניץ
יו"ר איגוד מהנדסי אלקטרוניקה, לשכת המהנדסים והאדריכלים
יו"ר האגודה הישראלית לתאורה

מר אוהד לשם
מהנדס שמואל אוסטר
ד"ר אינה ניסנבאום

האם תאורת חופי הים התיכון תכחיד את צבי-הים הירוקים? – הערכת IUCN (האיגוד הבין-לאומי לשימור הטבע)

10:20-10:50

מנהל אגף אקולוגיה, חטיבת מדע, רשות הטבע והגנים

ד"ר נעם לידר

לחץ האור

10:50-11:20

ראש אגף מניעת רעש וקרינה, המשרד להגנת הסביבה

פרופ' סטיליאן גלברג

תאורת מנהרות מבוססת טכנולוגית לד -
עקרונות מערכת בקרה רציפה

11:20-11:50

סיטילייט הנדסה בע"מ

מהנדס דוד תורג'מן

תאורת חירום ת"י 20, חלק 2-22, עידכוני רגולציה

11:50-12:20

אנלטק

מר חגי פלד

ארוחת צהריים, סיור בתצוגה

12:20-13:30

תאורה כאמצעי לתמיכה בתהליכי ריפוי בבתי חולים

13:30-14:00

אדר' רינת חדשי

נושאי התאורה בתקן בנייה ירוקה (ת"י 5281)

14:00-14:30

בודקת תקן בנייה ירוקה

מעצבת נטשה פויגל

עידכון המפרט הכללי, פרק 08

14:30-15:00

מהנדס ראשי למפרטים, אגף ההנדסה והבינוי, משרד הבטחון

מהנדס אלי הראל

סיור מודרך באולם התצוגה

בחרו את מועד הסיור המועדף במעמד הרישום

**

רישום לכנס

הכינוס בעין השופט של האגודה הישראלית לתאורה
הכינוס בעין השופט של האגודה הישראלית לתאורה
When
18 ביוני 2024, 9:00 – 15:00
Where
עין השופט,
עין השופט, ישראל
bottom of page