top of page
White Room

אודות האגודה

האגודה פועלת בשיתוף פעולה עם

Logo - The Association of Engineers, Architects and Graduates in Technological Sciences in Israel

מטרות האגודה 

  • איגוד העוסקים והמשתמשים בתאורה בישראל.

  • הפצת ידע הנדסת התאורה וידיעת המאור לתועלת המשתמשים והעוסקים בתאורה.

  • ייצוג העוסקים בהנדסת תאורה והמאור בארגונים מקצועיים לאומיים ובין-לאומיים.

  • ייזום תקינה והשתתפות בוועדות להכנת תקנות, הנחיות, הוראות, ותקנים.

  • שיתוף פעולה מקצועי עם הרשויות שבמדינת ישראל.

  • ארגון ימי עיון, כינוסים ודיונים מקצועיים פתוחים.

  • הכשרה מקצועית בנושאי תאורה באמצעות עריכת השתלמויות מקצועיות.

  • מיסוד תכנון מתקני התאורה כמקצוע הדורש הכשרה מקצועית ייעודית (לימודי תעודה). 

בואו נדבר | CONTACT

  • Facebook
  • YouTube

תודה | Thank You

שיתופי פעולה

bottom of page