top of page

סיור במעבדות מכון התקנים

מפגש אחד בוקר/צהריים

סיור במעבדות מכון התקנים

סיור להיכרות היכולות ושיטות העבודה של המעבדות המוסמכות בתחום התאורה והחשמל של מכון התקנים הישראלי.

  • דיון על תהליכי התקינה והבדיקות בתחום התאורה.

  • סיור במעבדות בתחום התאורה.

bottom of page