top of page

סדנת חמישים גוונים של לבן - טכנולוגיית Tunable White

מפגש אחד

סדנת חמישים גוונים של לבן - טכנולוגיית Tunable White

- תיאור קצר -

כיום ניתן לחקות את האור הטבעי שמפיקה השמש על כל תכונותיו הנפלאות ולהטמיע אותו בגופי תאורה מלאכותיים. טכנולגיית ה- WHITE TUNABLE מתימרת לעשות זאת.  

במרכז ההמחשה נציג את הטכנולוגיה: יתרונות, חסרונות, סיכונים ופוטנציאל לעתיד. 

bottom of page