דף הבית

מטרות העמותה
 
  •     איגוד העוסקים והמשתמשים בתאורה בישראל
  •     הפצת ידע הנדסת התאורה וידיעת המאור לתועלת המשתמשים והעוסקים בתאורה
  •     ייצוג העוסקים בהנדסת תאורה והמאור בארגונים מקצועיים לאומיים ובין-לאומיים
  •     ייזום תקינה והשתתפות בוועדות להכנת תקנות, הנחיות, הוראות, ותקנים – שיתוף פעולה מקצועי עם הרשויות שבמדינת ישראל
  •     ארגון ימי עיון, כינוסים, ודיונים מקצועיים פתוחים
  •     הכשרה מקצועית בנושאי תאורה באמצעות עריכת השתלמויות מקצועיות
  •     מיסוד תכנון מתקני התאורה כמקצוע הדורש הכשרה מקצועית ייעודית (לימודי תעודה)

לפרטים: mail@light.org.il

שיתופי פעולה

New York City/US

 Stockholm/SE