top of page
Graphic Shapes

קורס חישובי תאורה

קורס מקוון של 5 מפגשים 

תחילת הקורס בתאריך

 30.04.2024

Digital art exhibit

קורס עקרונות המאור

קורס מקוון של 4 מפגשים 

תחילת הקורס בתאריך

2.04.2024

Tube Lights

הכינוס הקרוב של האגודה הישראלית לתאורה
17.10.2023

 

לאור המצב הקשה הכינוס יידחה

ליבנו עם הנפגעים והמשפחות

בתקווה לימים טובים יותר

White Room

האגודה הישראלית לתאורה היא גוף מקצועי העוסק בתחום המאור, בצורה מדעית ומקיפה, ובתיאום עם הגורמים המקצועיים בתחומי ההנדסה, התעשייה והסביבה.

האגודה פועלת בשיתוף עם לשכת המהנדסים, האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראל.

האגודה מנגישה ידע בתחום המאור, במגוון רחב של נושאים: תקינה ורגולציה, תכנון, טכנולוגיות חדשונת, השפעות סביבתיות ובריאותיות ועוד.  

Concrete Wall

לאגודה מאגר מידע מקיף 

בנושאי בריאות, סביבה, טכנולוגיות ועוד. 

Lawyer Office

האגודה פעילה בגיבוש מדיניות ורגולציה בתחומי המאור.

מנגישה מסמכי תקינה וניירות עמדה. 

Conference Room

האגודה מקיימת מגוון פעילויות ואירועים:

כנסים, ימי עיון, קורסים.

bottom of page