top of page
Conference Crowd

הרצאות מוקלטות

השלכותיה של תאורה עודפת על החי והצומח

ד"ר נעם לידר

השלכות התאורה על מערכת הראייה והמערכת ההורמונלית

פרופ' אברהם חיים

אור, מלטונין והפרעות בתזמון שינה - השלכות בריאותיות ותעסוקתיות

פרופ' ירון דגן

bottom of page