top of page

קורס תכנון ועיצוב תאורה

8 מפגשים

קורס תכנון ועיצוב תאורה

מטרת הקורס היא הקניית מושגי בסיס ואף מעבר. הקניית הכלים, והשילוב הנכון בניהם. פיתוח היכולת למקסם את חווית החלל והארתו באופן מיטבי.
הקורס מיועד לאנשי ענף הבניה, אדריכלים, מעצבים, אנשי תאורה אשר רוצים להרחיב את הידע בתחום העיצוב.

נושאי הקורס:

 • מבוא והיסטוריה של ענף התאורה.

 • מושגי בסיס בפיזיולוגיה של ראיה, עקרונות חשובים בהקשר לתאורה ובריאות.

 • התפתחות מקורות האור וסוגי מקורות האור השונים. נכיר מקורות אור חדישים כגון טכנולוגית ה-LED על יתרונותיה וחסרונותיה.

 • מושגי בסיס באופטיקה. נלמד מה הם רפלקטורים ומה היא פוטומטריה. מבנה גופי התאורה וכיצד הם משפיעים על האופן אשר בו אנו רואים. מהם סוגי גופי התאורה השונים ומה היא הטרמינולוגיה הנהוגה.

 • עקרונות המאור והשימוש בהם, תכנון תאורה מההיבט הפונקציונלי והקונספטואלי. הבחנה בין תאורה פונקציונאלית ודקורטיבית. התאמת התאורה אל החלל ומרכיביו (סקירת סוגי החלל השונים): תאורת פנים על כל היבטיה, תאורת חוץ, חלל ציבורי, פרטי, מסחרי  וכו'.

 • מהלך התכנון: בחירת הגישות לתכנון והשוואה ביניהן.

 • תקנות ותקנים רלוונטיים, המלצות שיש לאמץ, עוצמות תאורה נדרשות.

 • חישובי תאורה על סוגיהם.

 • עקרונות אפיון ג"ת, בסיס בהכנת כתבי כמויות ומפרטים טכניים.

 • הכנת תכניות, מקראות ופרטים עקרוניים.

 • שליטה במערכות תאורה, תאורה ותקשורת, תאורה ומולטימדיה, "בית חכם".

 • סיור בחלל תצוגה.

bottom of page