top of page

קורס תאורה מקיף

14 מפגשים

קורס תאורה מקיף

קורס מקיף ומעמיק, סוקר את מושגי היסוד ומקנה ידע בעקרונות תכנון התאורה. תקנים ותקנות, את נושאי הבריאות, הסביבה, האנרגיה ועוד. הקורס מיועד לאדריכלים, מהנדסי חשמל ולכל העוסקים בתאורה.

נושאי הקורס:

 • עקרונות תאורה נכונה, גהות ובטיחות.

 • פיזיולוגית העין ותהליך הראיה, עקום רגישות העין.

 • העין כמכוונן של השעון הביולוגי - סכנות בריאותיות מחשיפה לתאורה.

 • פיתוח של תאורה מקיימת ושל אמצעים להקטנת הנזק הבריאותי. 

 • אור כקרינה אלקטרומגנטית, רגישות לצבע, שיטת CIE, טמפרטורת צבע, ספקטרום הקרינה בתחום הנראה, color rendering.

 • בטיחות פוטוביולוגית, השפעה על הבריאות. השפעה סביבתית.

 • מדדים: קרינה, אנרגיה, שטף האור, הארה, צבע, בהיקות, קונטרסט. חישובי תאורה בסיסיים. תאורה אופקית לעומת תאורה אנכית. תאורה צילינדרית. החזרים ממשטחים שונים.

 • גופי תאורה: סיווג, אופטיקה, מבנה וחומרים. דרגות IP , גופים לתאורת פנים ולתאורת חוץ. מבנה הרפלקטור. פילטרים שונים. עקרונות הפוטומטריה: זווית מרחבית ועוצמת ההארה, עקומים פוטומטריים בקואורדינטות פולריות. פרמטרים הקובעים את האיכות של גופי תאורה. בחירת הגופים בהתאם למקום התקנתם.

 • תקנות ותקנים לתאורה (מקורות, ציוד, תכנון פנים וחוץ) ובחירתם: ת"י, ISO, CIE, IEC, EN, המלצות שונות. תקינה לבטיחות ותקינה לאיכות.

 • כתיבת מפרטים והגדרות לגופים שווי ערך ואיכות.

 • עקרונות תכנון תאורת פנים וחוץ. מדדי איכות.

 • יישומי תכנון תאורת פנים: מבני ציבור, קניונים, משרדים, בתי חולים, תעשיה.

 • יישומי תכנון תאורה: בתים פרטיים, חנויות, מוזיאונים ותאורה אדריכלית.

 • יישומי תכנון תאורת חוץ: כבישים, שצ"פים, מתקני ספורט.


 • עקרונות תכנון תאורת חירום.


 • חסכון באנרגיה בתאורה.

 • עקרונות התחזוקה.

 • עקרונות תוכנות לחישובי תאורה - פנים וחוץ.


 • סיור במעבדות מכון התקנים/מפעל ומעבדה לפוטומטריה.

 • עבודת סיכום.

bottom of page