top of page

קורס תאורה מקוצר

3 מפגשים

קורס תאורה מקוצר

נושאי הקורס:

 • תאורה לקויה לעומת תאורה נכונה. גהות ובטיחות.

 • פיזיולוגית העין ותהליך הראיה, עקום רגישות העין.

 • העין כמכוונן של השעון הביולוגי - סכנות בריאותיות מחשיפה לתאורה.

 • פיתוח של תאורה מקיימת ושל אמצעים להקטנת הנזק הבריאותי.

 • אור כקרינה אלקטרומגנטית, רגישות לצבע, שיטת CIE, טמפרטורת צבע, ספקטרום הקרינה בתחום הנראה, color rendering.

 • בטיחות פוטוביולוגית, השפעה על הבריאות . השפעה סביבתית.

 • מדדים: קרינה, אנרגיה, שטף האור, הארה, צבע, בהיקות, קונטרסט. חישובי תאורה בסיסיים. תאורה אופקית לעומת תאורה אנכית. תאורה צילינדרית. החזרים ממשטחים שונים.

 • גופי תאורה: סיווג, אופטיקה, מבנה וחומרים. דרגות IP, גופים לתאורת פנים ולתאורת חוץ. מבנה הרפלקטור. פילטרים שונים. עקרונות הפוטומטריה: זווית מרחבית ועוצמת ההארה, עקומים פוטומטריים בקואורדינטות פולריות. פרמטרים הקובעים את האיכות של גופי תאורה. בחירת הגופים בהתאם למקום התקנתם.

 • תקנות ותקנים לתאורה (מקורות, ציוד, תכנון פנים וחוץ) ובחירתם: ת"י, ISO, CIE, IEC, EN, המלצות שונות. תקינה לבטיחות ותקינה לאיכות.

 • מפרטים וחישובי תאורה.


 • יישומי תכנון תאורת פנים, חוץ ותאורת חירום.


 • חסכון באנרגיה בתאורה.

 • עקרונות התחזוקה.

bottom of page