תקינה ורגולציה

רשימת המפרטים הכוללים התיחסות לתקינה  בתחום המאור ובמיוחד לתאורה המבוססת טכנולוגית לד (כולל הקישורים):

 

 

חדש

  •  רשימת תקנים רלוונטיים לתחום התאורה, מעודכנת ל 1.2016,הרשימה כוללת מספרי תקנים לתכנון תאורה, ציוד תאורה, מקורות אור-

ופרק מיוחד לתאורה מבוססת טכנולוגית לדים.

תקנים חדשים  :

ת"י 12464 חלק 1  אור ותאורה-תאורה למקומות עבודה: מקומות עבודה בתוך מבנים

ת"י 12464 חלק 2  אור ותאורה-תאורה למקומות עבודה: מקומות עבודה מחוץ למבנים