תקינה ורגולציה

אנו שמחים לעדכנכם כי לאחרונה פורסמו המפרטים הבאים הכוללים התיחסות לתקינה המעודכנת בתחום המאור ובמיוחד לתאורה המבוססת טכנולוגית לד. ניתן להוריד את המסמכים בקישורים הבאים:

  •  רשימת תקנים רלוונטיים לתחום התאורה, מעודכנת ל 1.2016,הרשימה כוללת מספרי תקנים לתכנון תאורה, ציוד תאורה, מקורות אור-

ופרק מיוחד לתאורה מבוססת טכנולוגית לדים.

ת"י 12464 חלק 1  אור ותאורה-תאורה למקומות עבודה: מקומות עבודה בתוך מבנים

ת"י 12464 חלק 2  אור ותאורה-תאורה למקומות עבודה: מקומות עבודה מחוץ למבנים