סדנה מעשית לתאורת חירום

סיווג: סדנא

לאור בקשת המשתתפים הסדנא הועברה מ"זום" לאשכול פיס רמת גן, רח' רוקח 118. דמי השתתפות- ללא שינוי.

 

הסדנא תתקיים בהתאם לכללי "התו ירוק" הרלוונטי ליום הסדנא (תעודת מתחסן/מחלים , או בדיקה שלילית לקורונה ובהתאם להנחיות משרד

הבריאות ביום הסדנא). יש להצטייד בתעודת זהות.  במידה ותהיה עליה בתחלואה- נחזור לזום.

סדנא לתאורת חירום- דחיה למועד מאוחר יותר.

 

לאור עדכון תקן תכנון תאורת חירום, ת"י 1838, תקן בטיחות גופי תאורה ת"י 20, חלק 2.22 ולאור השמועות המטעות לגבי עדכון תקנות הבניה,

האגודה תקיים סדנה מעשית בנושא

עידכונים ברגולציה ובתקינה בנושא תאורת חירום

בתוכנית:

  •  תקנות התכנון והבניה המחייבות, חלק ג'- בטיחות אש בבנינים, ספטמבר 2008, תיקון מס' 3 

  •  תקנים: ת"י 20, חלק 2.22, ת"י 1838

  •  המפרט הבינמשרדי, פרק 08 (מפרט כללי לעבודות חשמל)

  •  תכנון תאורת חירום: מי באמת אמור לתכנן? איך ובאיזה שלב? של מי האחריות?

  •  חישובים פוטומטריים לתאורת חירום

  •  בדיקות תאורת חירום באתר

מחיר- 100 ש"ח לחבר האגודה או הלשכה, אחר- 200 ש"ח, בתוספת מע"מ . לפרטי התשלום יש לשלוח מייל ל ל   course@ibn-labs.com

הסדנא מתקיימת בין השעות 14:00 ל 18:00,  בזום, לנרשמים יישלח הקישור.