קורס- יסודות תורת המאור – "מצומצם", 4 מפגשים

סיווג: קורס

קורס- יסודות תורת המאור – "מצומצם"

החל מ 11-17

מרצים: ד"ר אינה ניסנבאום, מהנדס דוד תורג'מן, מרצים אורחים

 • תאורה לקויה לעומת תאורה נכונה. גהות ובטיחות. משמעות תאורה מקצועית ואיכותית. פיזיולוגית העין ותהליך הראיה.
 • מושגי יסוד, הגדרות ויחידות: קרינה, אנרגיה, שטף האור, הארה, צבע, בהיקות, קונטרסט. חישובי תאורה בסיסיים. תאורה אופקית לעומת תאורה אנכית.
 • בטיחות פוטוביולוגית, השפעה על הבריאות
 • מקורות אור (נורות): סווג, מבנה ועקרון פעולה, ספקטרום ו - CRI.
 • עקרון פעולה של ה-LED.
 • תקנים לתאורה (מקורות, ציוד, תכנון פנים וחוץ): ת"י, ISOCIE, IEC, EN, נוהלים, המלצות שונות. מפרט בינמשרדי , פרק 08
 • תקינה לבטיחות ותקינה לאיכות. תקנות בתחום התאורה
 • בחירת הגופים בהתאם למקום התקנתם. תעודות בדיקה ודו"חות מעבדה. עקרונות ראשוניים לתכנון תאורת פנים וחוץ. מדדי איכות
 • מפרטים והגדרות לגופים שווי ערך ואיכות.
 • איכות פונקציונלית של המתקן, מדדי KPI, תהליכי תכנון ובצוע, הגדרת דרישות, ניהול, מניעת ניגוד ענינים, סיכונים אופיניים, התאמה לתקציב, רכש, בצוע, מדידות ובחינת התאמה לתכנון, תחזוקה,
 • גופי תאורה: סיווג, אופטיקה, מבנה וחומרים. דרגות IP , גופים לתאורת פנים ולתאורת חוץ. מבנה הרפלקטור. עקומים פוטומטריים בקואורדינטות פולריות. פרמטרים הקובעים את האיכות של גופי תאורה.
 • ציוד הפעלה: ציוד הדלקה: משנקים, דרייברים, איפיונם והבדלים, התאמה של ציוד לנורות. מערכות בקרה. DALI
 • תאורת חירום.
 • חסכון באנרגיה בתאורה.

מחיר- 1,200ש"ח, 1,000 ש"ח לחבר אגודה או לשכה

ההשתלמויות מתקיימות  בין השעות 16:00 ל 20:00, 

החניה ברחובות הסמוכים בכחול לבן או בחניון סמוך