Tags: ערב עיון

ערב עיון- בטיחות וגהות בתאורה 14.2.2017

סיווג: ערב עיון

תודה לכל המשתתפים בערב עיון

בריאות, בטיחות וגהות בתאורה

יום שלישי 14 בפברואר 2017, לשכת המהנדסים, דיזנגוף 200, תל אביב

ההרצאות בפי החוקרים עצמם

 

הפעילות מיועדת למתכנני תאורה, מהנדסי חשמל, מנהלי מחלקות מאור, בודקי חשמל, מנהלי אחזקה ולכל העוסקים בתחום.

 

                                

15:30-16:00

רישום, כיבוד קל

16:00-16:15

דברי פתיחה

16:15-16:45

תאורה מקצועית, תקינה ותקנות בתאורה ובתחום ה- LED

ד"ר אינה ניסנבאום, יו"ר האגודה הישראלית לתאורה, איי בי אן מעבדות                                              למצגת

16:45-17:25

השפעה של חשיפה לאור כחול בלילה על פעילות מטאבולית ותהליכי השמנה,

פרופ' אברהם חיים, סגן יו"ר האגודה הישראלית לתאורה, אוניברסיטת חיפה                                        למצגת

17:25-17:45

הפסקת קפה

17:45-18:15

הקשר בין חשיפה לתאורה מלאכותית וסרטן השד,

גב' עתליה קשת - סיטון, דוקטורנטית בפקולטה למשאבי טבע וסביבה, אוניברסיטת חיפה                     למצגת

18:15-18:45

ההשפעה לחשיפה מההארה של מסכים על מדדים פיזיולוגיים, שינה ותפקודים פונקציונאליים

מר עמית גרין, פסיכולוג, דוקטורנט באוניברסיטת חיפה והמכון לרפואת שינה אסותא                            למצגת

18:45-19:15

מסקנות ועדת מומחים בנושא זהום אור וצמצומו,

ד"ר ערן ברוקוביץ, מנהל  מדעי , האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה                                   למצגת

19:15-19:40

פנל שאלות ותשובות בהשתתפות המרצים