אסיפה כללית של חברי האגודה הישראלית לתאורה

סיווג: כנס

אסיפה כללית של חברי האגודה הישראלית לתאורה

 

על פי תקנון האגודה, אחת לשנה יש לערוך אספה כללית

האספה תיערך ביום שלישי 15 בדצמבר בשעה 16:00

בחדר הישיבות שבלשכת המהנדסים, רחוב דיזנגוף 200, תל אביב

ניתן לחנות בחניונים של כיכר אתרים, גן לונדון, רידינג- וברחובות הצמודים בכחול לבן.

 

סדר היום של האספה

1)  דוח יו"ר האגודה על פעילות האגודה

2) דוח הגזבר - הדוח הכספי על שנת המס 2014

3) דוח ועדת ביקורת

4) שונות

 

נוכחותכם חשובה מאוד!